Aktuellt

2019-05-26

En pump i värmecentralen har gått sönder, och arbete med att byta den har påbörjats.
Arbetet ger störningar så som att varmvattentemperaturen har varierat och ljud har hörts från elementen (det har förmodligen kommit luft i systemet så elementen kan behöva luftas).

/Styrelsen

Ny leverantör av städtjänster from 2021.

skickad 7 jan. 2021 03:46 av Styrelsen Brf Stora Gården

Från och med januari 2021 kommer SMART Förvaltning Sverige AB att städa våra trapphus samt tvättstugor. 
Städningen av trapphusen och hissar kommer att ske varje vecka under perioden 1 oktober - 30 april, övrig tid varannan vecka.
Tvättstugor kommer att städas månadsvis året runt.
Kontaktperson hos leverantören samt kontaktuppgifter:
Catarina Lundström Jidetorp
0708-12 12 76

Stora Gårdsnytt December 2017

skickad 15 dec. 2017 12:03 av Styrelsen Brf Stora Gården

Julgranen på plats

Stort tack till alla som hjälptes åt att sätta upp julgranen.

Tack till Björn, belysningsmästare och Agnes för alltid lika goda lussebullar!

 

Fönsterbyte

Besiktning av de nya fönstren är slutförd och åtgärder som påpekats har följts upp och åtgärdats av leverantör. Det som nu kvarstår är att isolera och täta vid karmen samt putslagning för de skador som uppstått på fasaden vid installationen. Leverantör är nu bokad och arbetet påbörjas efter helgerna, mer information kommer.

 

Överbelasta ej hissarna

Vid flertalet tillfällen har hissarna fastnat/stannat p g a överbelastning och servicetekniker har behövt ringas in på bekostnad av föreningen. Det är en väldigt onödig kostnad och vi ber samtliga medlemmar att notera maxantal personer och vikt i hissarna och att respektera dessa.

 

Inbrott

Föreningen har drabbats av inbrott och vi ber er därför att vara extra noga med vilka ni släpper in i porten efter er för att se till att inga obehöriga kommer in. Vi kommer nu att byta portkod, information kommer via brevlådan.

Styrelsen kommer även att se över alternativa lås-alternativ till portarna och kostnad för det. Uppföljning kring detta arbete kommer under 2018.

                                                                                            

Cyklar

Styrelsen vill påminna om att samtliga cyklar som står mot eller intill husväggen, vid rhododendron och på gångvägarna måste flyttas för att möjliggöra snöskottning.

För förvaring av cyklar hänvisas till cykelrum och på dansbanan under vintern, alternativt i eget förråd.

 

God jul

Styrelsen vill passa på att önska God Jul och Gott Nytt År och tacka för 2017!

Stora Gårdsnytt September 2017

skickad 28 sep. 2017 10:42 av Styrelsen Brf Stora Gården

Information om fönsterbyte och besiktning 

Alla nya fönster är nu installerade, och besiktning av installationen pågår med hjälp av extern besiktningsman. Styrelsen ber medlemmar att inkomma med information om eventuella skador i lägenheterna som uppstått vid installationen, så att dessa kan åtgärdas. Vad gäller skador i puts på fasaden så är dessa noterade, och kommer åtgärdas som del av installationsprojektet. 

Två återkommande synpunkter har inkommit och undersöks för samtliga medlemmars räkning. Dessa gällande dels ljudisolering av buller utifrån, samt att reglagen till persiennerna sitter högt monterade. Styrelsen undersöker med hjälp av besiktningsmannen och installatören vilka åtgärder som är möjliga, och återkommer med information. Om ni upplever ökat buller eller har problem att nå reglagen till persiennerna behöver ni alltså inte kontakta styrelsen i nuläget, då dessa är kända anmärkningar. 

Nu när höstvädret kommit har flera medlemmar noterat kondens på de nya fönstren, på ytterglasets utsida. Detta beror inte på något fel på fönstret utan är ett bevis på att det isolerar väl. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckage och uppstår på alla moderna välisolerade fönster i oskyddat läge (utan avskärmande buskar eller träd framför, inget takutsprång, etc), eller då luftfuktigheten är mycket hög. 

Enkelt uttryck uppkommer kondensen genom att fönstren isolerar värmen inifrån. Den yttre rutan, som då inte värms upp av värmeläckage inifrån lägenheten, kyls ner av utomhusluften under natten. När värmen stiger på morgonen kondenseras luftfuktigheten på ytterglaset, som då är kallare än den omgivande luften. Kondensen uppstår som regel på natten och försvinner under morgontimmarna, och är vanligast under höst och vår då temperaturskillnaderna mellan natt och dag är som störst. 


Fiber ingår i månadsavgiften 

Styrelsen vill påminna om att bredband från Ownit ingår i månadsgiften, om du eventuellt inte har anslutit dig till Ownit så hänvisar vi till Ownit.se för att få vidare hjälp med att komma igång. 


Ingen förvaring i trapphus 

På grund av brandrisk vill vi påminna om att inget får förvaras i trappuppgången, på trappavsatser eller i porten. 


2:a handsuthyrning 

Styrelsen vill påminna om att 2:a handsuthyrning alltid skall godkännas av styrelsen. Blankett för ansökan om 2: handuthyrning finns på föreningens hemsida www.storagarden.se 


Cyklar 

Samtliga cyklar som står mot eller intill husväggen, vid rhododendron och på gångvägarna måste flyttas absolut senast den 31/10 for att möjliggöra snöskottning. 

För förvaring av cyklar hänvisas till cykelrum och på dansbanan under vintern, alternativt i eget förråd. 


Barnvagnar och pulkor 

Vänligen ta bort gamla vagnar i barnvagnsrummet mellan uppgången emellan D och E, ta även undan pulkor och snowracers och förvara dessa i privata förrådsutrymmen. 


Styrelsen 

Har du funderingar, förslag eller annat som är bra för vårt hus, ta kontakt med styrelsen via e-post på [email protected] eller skriftligen via brevlådan i uppgång F 


Styrelseordförande     Gunilla Lund Jungstedt     E-porten 

Sekreterare                   Gerhard Fiedler                 D-porten 

Kassör                             Ragnar Garberg                 D-porten 

Ledamot                         Björn Svensson                 E-porten 

Ledamot                         Matthias Huss                    A-porten 

Ledamot                         Tomas Norling                    E-porten 

Suppleant                        Erik Hagman                     A-porten 

Suppleant                        Lina Gerle                         F-porten 

Suppleant                        Malin Alamarvdashti       F-porten 


Styrelsen, September 2017 

www.storagarden.se 

Stora Gårdsnytt Juni 2017

skickad 8 juni 2017 01:18 av Styrelsen Brf Stora Gården

Stamspolning

Den stamspolning som utförts under april månad är nu klar och verkar så här långt ha gått bra. En del partiella byten har skett samt att en del mindre arbete med uppkommen lukt skett men som nu verkar vara i sin ordning.

 

Fönsterbyte

Arbetet med fönsterprojektet fortgår och installationen har påbörjats utefter en preliminär tidplan, se separat anslag avseende detta i respektive uppgång eller på hemsidan.

Viktigt att alla hjälps åt att undvika skador på fönstren från t ex lek och bollspel på gården.

 

Vindar och förråd

En inventering av föreningens förråd pågår för tillfället där vi går igenom hyresavtal och hyreslängd för de kupor och förråd som kan hyras utöver ordinarie förråd.

Ytterligare information kommer men om du har ett förråd där du är osäker kring avtalets längd eller betalning vänligen ta kontakt med styrelsen via mail snarast.

 

Mat på fönsterbläck

Styrelsen har noterat att det förekommer att medlemmar lägger mat på fönsterbläcken i vad vi antar vara med syfte att bidra med mat till stadens fåglar. Styrelsen vill be att berörda slutar med det då det dels riskerar att ramla ned och bli råttmat samt att inbjuda fåglar till fönstren riskerar att bidra med onödiga skador och slitage.

                                                                                                           

Cyklar

Det är många som cyklar i föreningen vilket vi tycker är väldigt roligt att se, däremot bidrar det också till att gården lätt blir överbelamrad med parkerade cyklar. Vi ber er därför att i största möjliga mån använda cykelställ och undvika att ställa cyklar i gårdens gångvägar. De cyklar som används mindre ofta ser vi gärna att de ställs i föreningens cykelförråd.

 

Styrelsen

Har du funderingar, förslag eller annat som är bra för vårt hus, ta kontakt med styrelsen via e-post på [email protected] eller skriftligen via brevlådan i uppgång F

 

Styrelseordförande             Gunilla Lund Jungstedt       E-porten

Sekreterare                        Gerhard Fiedler                   D-porten             

Kassör                                 Ragnar Garberg                 D-porten

Ledamot                             Björn Svensson                   E-porten

Ledamot                             Matthias Huss                     A-porten

Ledamot                             Tomas Norling                     E-porten

Suppleant                            Erik Hagman                      A-porten

Suppleant                            Lina Gerle                           F-porten

Suppleant                            Malin Alamarvdashti           F-porten

 

Styrelsen, Juni 2017

Tidplan fönsterbyte

skickad 8 juni 2017 01:15 av Styrelsen Brf Stora Gården   [ uppdaterad 8 juni 2017 01:16 ]

Fönsterprojektet fortgår, och de första leveranserna av fönster står nu placerade på gården och i portalen.  Viktigt att alla hjälps åt att undvika skador på fönstren från t ex lek och bollspel på gården.

Arbetet kommer bedrivas vardagar under tiden 07.00 t.o.m. 17.00, med start onsdag 7 juni. Under semesterperioden v29-31 (17/7 – 4/8) kommer inga installationer ske. Preliminärt ser tidplanen ut som följer, observera dock att tider kan komma att ändras beroende på hur arbetet fortlöper.

 

Port  Period för installation (preliminärt)

16A  v23 - v26 (7/6 – 26/6)

18B  v24 - v26 (14/6 – 30/6)

18C  v27 - v28 (3/7 – 12/7)

18D  v28, v32 - v33 (13/7-14/7, 7/8 – 15/8) (inkl semesteruppehåll)

18E  v33 - v34 (16/8-25/8)

18 F  v35 - v36 (28/8 – 6/9)

Fönstren kommer installeras en port i taget och en lägenhet i taget. Arbetet måste bedrivas inifrån lägenheten, och entreprenören kommer avisera i brevlådorna i god tid vilka datum tillträde behövs till vilka lägenheter samt hur nycklar ska lämnas.

Kontaktpersoner, Tumba Glas

Platschef:   Tomas Wozny 070-995 02 49 

Projektledare:   Adam Golbiak 070-143 09 33

  [email protected]

Med vänlig hälsning,

Styrelsen, BRF Stora Gården

Vårstädning

skickad 3 maj 2017 12:04 av Styrelsen Brf Stora Gården

Styrelsen vill passa på att tacka alla som deltog i vårstädningen den 23 april. En trevlig tillställning där vi i styrelsen tycker att vi fick det trevligare på vår innergård.

Vi kommer framöver att anlita en extern leverantör som löpande ser över våran inner. och yttergård och växtlighet och på så sätt minska arbetsbördan för det antal medlemmar som deltar i städningen under vår och höst. Vid dessa tillfällen då städning ägt rum kan vi framöver att fokusera på att bära ut möbler och se det som tillfälle att ses inom föreningens medlemmar.

Lyckad cykelrensning

skickad 3 maj 2017 12:00 av Styrelsen Brf Stora Gården

Vårens cykelrensning resulterade i att ett 20-tal cyklar kunde skänkas till Fryshusets cykelverksamhet.
Om ni vill veta mer om deras verksamhet finns det att läsa på: http://mekacykel.fryshuset.se

Sommaren och höstens styrelsemöten

skickad 3 maj 2017 11:56 av Styrelsen Brf Stora Gården   [ uppdaterad 3 maj 2017 11:58 ]

Sommarens och höstens styrelsemöten 2017 är planerade enligt följande:
30 maj, 14 aug, 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec.

Cykelrensning

skickad 10 jan. 2017 12:40 av Styrelsen Brf Stora Gården

Det är glädjande att många cyklar! Vi vill därför skapa bättre plats för uppställning av cyklar både inomhus och i cykelförråd. Nu gör vi ett försök att kunna rensa bort cyklar som inte används men som av olika skäl blivit stående.

 Så här går vi till väga:

·      Varje cykel har märkts med ett färgat band på styret tisdag den 6 december. Om du vill ha kvar din cykel tar du bort det färgade bandet. 

·    Efter styrelsemötet tisdag den 7 februari flyttar vi de cyklar som fortfarande är märkta till en separat yta.

·      Efter 3 månader, tisdagen den 7 mars, så forslas cyklar som fortfarande är märkta bort. 

Obs! I våra gemensamma cykelställ, utomhus och i cykelförråd, finns bara plats för cyklar som används. De som inte använder sin cykel men vill ha den kvar ber vi att ni förvarar den på annan plats.

Styrelsemöten samt Årsstämma våren 2017

skickad 10 jan. 2017 12:37 av Styrelsen Brf Stora Gården

Styrelsen försöker hålla möten första tisdagen i varje månad. Vårens möten blir 10 januari, 7 februari och 7 mars. 

Årsstämman är planerad att hållas den 4 april kl 19.00 i Blomsterfondens lokal på Ringvägen 107. Det kommer likt föregående år bjudas på kaffe/the samt macka vid stämman.

1-10 of 122