Aktuellt‎ > ‎

Stora Gårdsnytt Juni 2017

skickad 8 juni 2017 01:18 av Styrelsen Brf Stora Gården

Stamspolning

Den stamspolning som utförts under april månad är nu klar och verkar så här långt ha gått bra. En del partiella byten har skett samt att en del mindre arbete med uppkommen lukt skett men som nu verkar vara i sin ordning.

 

Fönsterbyte

Arbetet med fönsterprojektet fortgår och installationen har påbörjats utefter en preliminär tidplan, se separat anslag avseende detta i respektive uppgång eller på hemsidan.

Viktigt att alla hjälps åt att undvika skador på fönstren från t ex lek och bollspel på gården.

 

Vindar och förråd

En inventering av föreningens förråd pågår för tillfället där vi går igenom hyresavtal och hyreslängd för de kupor och förråd som kan hyras utöver ordinarie förråd.

Ytterligare information kommer men om du har ett förråd där du är osäker kring avtalets längd eller betalning vänligen ta kontakt med styrelsen via mail snarast.

 

Mat på fönsterbläck

Styrelsen har noterat att det förekommer att medlemmar lägger mat på fönsterbläcken i vad vi antar vara med syfte att bidra med mat till stadens fåglar. Styrelsen vill be att berörda slutar med det då det dels riskerar att ramla ned och bli råttmat samt att inbjuda fåglar till fönstren riskerar att bidra med onödiga skador och slitage.

                                                                                                           

Cyklar

Det är många som cyklar i föreningen vilket vi tycker är väldigt roligt att se, däremot bidrar det också till att gården lätt blir överbelamrad med parkerade cyklar. Vi ber er därför att i största möjliga mån använda cykelställ och undvika att ställa cyklar i gårdens gångvägar. De cyklar som används mindre ofta ser vi gärna att de ställs i föreningens cykelförråd.

 

Styrelsen

Har du funderingar, förslag eller annat som är bra för vårt hus, ta kontakt med styrelsen via e-post på [email protected] eller skriftligen via brevlådan i uppgång F

 

Styrelseordförande             Gunilla Lund Jungstedt       E-porten

Sekreterare                        Gerhard Fiedler                   D-porten             

Kassör                                 Ragnar Garberg                 D-porten

Ledamot                             Björn Svensson                   E-porten

Ledamot                             Matthias Huss                     A-porten

Ledamot                             Tomas Norling                     E-porten

Suppleant                            Erik Hagman                      A-porten

Suppleant                            Lina Gerle                           F-porten

Suppleant                            Malin Alamarvdashti           F-porten

 

Styrelsen, Juni 2017
Comments