Aktuellt‎ > ‎

Stora Gårdsnytt September 2017

skickad 28 sep. 2017 10:42 av Styrelsen Brf Stora Gården

Information om fönsterbyte och besiktning 

Alla nya fönster är nu installerade, och besiktning av installationen pågår med hjälp av extern besiktningsman. Styrelsen ber medlemmar att inkomma med information om eventuella skador i lägenheterna som uppstått vid installationen, så att dessa kan åtgärdas. Vad gäller skador i puts på fasaden så är dessa noterade, och kommer åtgärdas som del av installationsprojektet. 

Två återkommande synpunkter har inkommit och undersöks för samtliga medlemmars räkning. Dessa gällande dels ljudisolering av buller utifrån, samt att reglagen till persiennerna sitter högt monterade. Styrelsen undersöker med hjälp av besiktningsmannen och installatören vilka åtgärder som är möjliga, och återkommer med information. Om ni upplever ökat buller eller har problem att nå reglagen till persiennerna behöver ni alltså inte kontakta styrelsen i nuläget, då dessa är kända anmärkningar. 

Nu när höstvädret kommit har flera medlemmar noterat kondens på de nya fönstren, på ytterglasets utsida. Detta beror inte på något fel på fönstret utan är ett bevis på att det isolerar väl. Utvändig kondensbildning är ett tecken på mycket litet värmeläckage och uppstår på alla moderna välisolerade fönster i oskyddat läge (utan avskärmande buskar eller träd framför, inget takutsprång, etc), eller då luftfuktigheten är mycket hög. 

Enkelt uttryck uppkommer kondensen genom att fönstren isolerar värmen inifrån. Den yttre rutan, som då inte värms upp av värmeläckage inifrån lägenheten, kyls ner av utomhusluften under natten. När värmen stiger på morgonen kondenseras luftfuktigheten på ytterglaset, som då är kallare än den omgivande luften. Kondensen uppstår som regel på natten och försvinner under morgontimmarna, och är vanligast under höst och vår då temperaturskillnaderna mellan natt och dag är som störst. 


Fiber ingår i månadsavgiften 

Styrelsen vill påminna om att bredband från Ownit ingår i månadsgiften, om du eventuellt inte har anslutit dig till Ownit så hänvisar vi till Ownit.se för att få vidare hjälp med att komma igång. 


Ingen förvaring i trapphus 

På grund av brandrisk vill vi påminna om att inget får förvaras i trappuppgången, på trappavsatser eller i porten. 


2:a handsuthyrning 

Styrelsen vill påminna om att 2:a handsuthyrning alltid skall godkännas av styrelsen. Blankett för ansökan om 2: handuthyrning finns på föreningens hemsida www.storagarden.se 


Cyklar 

Samtliga cyklar som står mot eller intill husväggen, vid rhododendron och på gångvägarna måste flyttas absolut senast den 31/10 for att möjliggöra snöskottning. 

För förvaring av cyklar hänvisas till cykelrum och på dansbanan under vintern, alternativt i eget förråd. 


Barnvagnar och pulkor 

Vänligen ta bort gamla vagnar i barnvagnsrummet mellan uppgången emellan D och E, ta även undan pulkor och snowracers och förvara dessa i privata förrådsutrymmen. 


Styrelsen 

Har du funderingar, förslag eller annat som är bra för vårt hus, ta kontakt med styrelsen via e-post på [email protected] eller skriftligen via brevlådan i uppgång F 


Styrelseordförande     Gunilla Lund Jungstedt     E-porten 

Sekreterare                   Gerhard Fiedler                 D-porten 

Kassör                             Ragnar Garberg                 D-porten 

Ledamot                         Björn Svensson                 E-porten 

Ledamot                         Matthias Huss                    A-porten 

Ledamot                         Tomas Norling                    E-porten 

Suppleant                        Erik Hagman                     A-porten 

Suppleant                        Lina Gerle                         F-porten 

Suppleant                        Malin Alamarvdashti       F-porten 


Styrelsen, September 2017 

www.storagarden.se 

Comments