Fastigheten‎ > ‎

Renoveringar

Genomförda renoveringar och förbättringsarbeten sedan föreningen bildades:

2016
Renoverat tidigare uthyrningslokal som numera fungerar som övernattningslägenhet för släkt och bekanta till föreningens medlemmar
Byggnation av 6 stycken nya balkonger
Installation av fibernätverk i samtliga lägenheter
Nytt styrsystem har installerats till föreningens värmepump
Förbättrat tillgång till sopsortering
Beskärning av träd och annan växtlighet på innergården samt mot gatan

2015
Läggning av ny gräsmatta på innergården
Installerat ny port i uppgången mot Grindsgatan
Bytt ut samtliga armaturer utanför portarna såväl som på innergården
Ommålning och uppfräschning av allmänutrymmen
Installation av nya enhetliga koddosor i samtliga portar
Uppfräschning av föreningens hyresrätter (golv, vitvaror, vatten)
Elarbeten såsom fullständigt utbyte av gammal typ av jordad koppling
Beskärning av träd och annan växtlighet på innergården samt mot gatan

2014
Radonmätning av lägenheter.
Uppsättning av krokar för cykelförvaring i cykelrum i A/B.

2013
Besiktning av hela taket efter takläcka. Endast mindre anmärkningar.
Byte torktumlare i båda tvättstugorna samt bytt värmefläkt till torkskåpet i tvättstuga A/B.
Tuktning av bl a lönn mot Assessorsgatan utanför C.

2012
Fläktama servas och åtgärdas efter missljud
Ny tryckhållningsanläggning till undercentralen.
Tvålåsssystemet till vindsdörrama återinstalleras.
Montering av ytterligare dörrstål på vind och i källargångar.
Återvinning av matavfall inleds.
Utdelning av brandvarnare till samtliga boende.
Byte av två tvättmaskiner och värmefläkt till torkskåp i tvättstuga D/E.
Vildvin på fasad mot Assessorsgatan tuktas.
Låsbyte i hela föreningen.


2011

Förbättringsmålning av trapphusen.
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (protokollet, i två delar, hittar du här).
Tätning av entréportarna med golvlister och byte av gångjärn där behov fanns.
Byte av takluckor på vinden.
Byte av ventilerna för vattenavstängning till de separata stammarna i D-, E- och delvis F-portarna. Nu kan samtliga vattenstammar
stängas av individuellt.
Byte av en av tvättmaskinerna i A-/B-portens tvättstuga.
Beskärning av gårdens träd, inklusive den stora lönnen, samt inköp av nya trädgårdsmöbler.
Iordningställande av nytt cykelförråd i källargången mellan A- och B-porten.
Installation av hyllor i barnvagnsförrådet i D-porten, för förbättrade förvaringsmöjligheter.

2010
Renovering av samtliga hyreslägenheter.
Renovering av samtliga hissar.
Statusbesiktning av stammar.
Rengöring av ventilation och frånluftskanaler i samtliga
lägenheter.
Ytskiktsrenovering av tvättstugorna.
Omlackering av entréportarna 16A och 18.

2009
Renovering av en hyreslägenhet inför försäljning.

2008
Inköp av nya utemöbler.
Montering av brandsläckare i allmänna utrymmen.
Iordningställande av en snickarbod.
Ommålning av yttertak.

2007
Byte av kodlåssystem i samtliga portar.
Högtrycksspolning av köksstammarna.

2006
Montering av snörasskydd på taken.
Renovering av föreningens samtliga fönster.
Renovering av samtliga trapphus.
Renovering av lokal i 18C inför uthyrning.

2005
Renovering av ateljén Assessorsgatan 16 inför uthyrning.
Byggnation av balkonger.
Uppfräschning av gården med inköp av nya utemöbler och grill.

2004
Genomgång och injustering av ventilation och värme.

2001
Sökt och godkänt bygglov för byggnation av vindslägenheter.
Högtrycksspolning av samtliga stammar i fastigheten.
 

Planerade renoveringar:

Styrelsen har tagit fram en underhållsplan för perioden 2011-2020. Du hittar den, i två delar, under övriga dokument.