Felanmälan

Storholmen Förvaltning har hand om fastighetsskötseln hos Stora Gården och besöker fastigheten en gång i veckan. 

Felanmälan skall ske direkt till Storholmen och kan ske via telefon, e-mail eller webb
Fel som kan hänföras till lägenhetsinnehavaren debiteras denna. I annat står föreningen som för kostnaderna
 
Anmäl fel på hissarna till St Eriks Hiss
Telefon dygnet runt: 08‑522 258 00
 
Fastighetsjour
Kvällar och helger vid akuta, brådskande ärenden (= fara för person eller byggnad):
  • Telefon: 08-18 70 00 Fastighetsjour (Dygnet Jour)
Observera att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren